Livets hårda konstskola

by I, Captain

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €10 EUR  or more

     

1.
Prolog 02:58
2.
Monumentin 06:38
Monumentin som do rejser åpp kring öronin denn lik högt som himlin, ögona nåckas itt na mejr tär star do å gapar ståort å viftar me arman denn sjölvreflektion har väl aldär vori så intressant hulkandist minns man tibaks ti tidin som aldär findist på sama gang som he som komber e fö fittit å do bara vill hejm Monumentin som do rejser åpp grejnan från träden skymber siktin å do vattnar än tåran falder åv kindren å när rötren du ståplar på såolin som strålar bakom kvistan längtar man ett på sama gang som man bara vattnar mejr hulkandist minns man tibaks ti tidin som aldär findist på sama gang som he som komber e fö fittit å do bara vill hejm rejs på träden bank veti ur hovo har du tur så var e grannari tå tåran späds ut me blodin
3.
Kråtas 09:21
Man frågar om e jöutas å oftast tå e kråtas veti lämnar utanfyri å vejt it når man byri å når man slutar i åppfösbackan me skitin i nackan vem svarar på tal, tå slane e millan val å kval pa rull runt millan tarman å värman å allt tärimillan klockon slår men it najn hör Do Rinder Ur Dehär Livi Gräpp Sinni som Finns kvar Men kortfattat sagt utan ti slakt så packa do ner veti snabbari än en horo som sminkar bort munsåren en räv skuter farmarin Tå betan e iti å skinni var myggbiti lägi känns kritiskt, e do fädi me skitin? Do byri va ti årin Gar e undan nu? Ta å sök an billigast offertin på e som sluter de i an sista rejson över an mörkast å langast bron
4.
5.
Pissi 07:59
kan nain berätt va som händer tå man far tå blåodi tär in slutar åv ti ga runt vaför tar man messe färgona tå man far lämnar duken vit som rästin man vill jo hör sagons slut man vill ju e ska var ti nanting bra vem satan laga me hiid ödi e sluti å man slipper bara ejn väg vem satan tyckt dehär va na föstar di itt att man bara vill väl di ska hängas så att itt pissi nåcks ti backan om e så var e sista som ja gör så ska di vet att dehär itt löns köti far bara ejn vittus väg likt veti som sakta hakar på di ska hängas så att itt pissi nåcks ti backan
6.
Rymden 07:19
Lägg igang maskinan mata på för fullt vi måst laga oss bort järifrån jär e man arg på he som itt vart gjort vi lagar oss jedan jär e man arg på he som itt finns öpen ögona diiin att rejs blind e dumt vi måst laga oss bort järifrån jär e man arg på he som itt vart gjort vi lagar oss jedan jär e man arg på he som itt finns
7.

about

All music by I, Captain
Recorded, mixed & mastered by Owe Inborr at Wolfthrone Studios, Forsby Finland
Cover photography by Bengt Gästgivars
Cover edit by Viktor Ö

credits

released April 17, 2020

license

all rights reserved

tags

about

I, Captain Finland

contact / help

Contact I, Captain

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like I, Captain, you may also like: